14 jan 2018

Zwerfstenen in Nederland?

Als er gesproken wordt over zwerfkeien of zwerfstenen worden vaak grote brokken natuursteen bedoeld die her en der in Nederland verspreid liggen. Vooral in Noord-Nederland zijn er nogal wat grote keien te vinden. Waar deze zwerfstenen vandaan komen, hoe ze hier komen en welke zwerfkeien hier te vinden zijn zullen we in het kort met u bespreken.

Waar komen deze zwerfstenen vandaan?

De meeste zwerfkeien, als we tenminste spreken over keien met een diameter van 50 cm of groter, komen vanuit Scandinavië. De kleinere zwerfstenen die we rivierkeien noemen komen naar Nederland vanuit Oost en Zuid Europa.

Hoe komen de zwerfstenen in Nederland?

Er zijn verschillende meningen over hoe de keien hier komen. De meest gedeelde mening is dat de grote keien hierheen getransporteerd zijn door middel van ijs. Dit is gebeurd tijdens de ijstijd. Door het rollen en slepen zijn deze keien mooi rond en glad geworden. Van dat gesleep zijn vaak nog strepen zichtbaar achtergebleven op de zwerfkeien.
De kleinere keien zijn Nederland binnen gekomen via de rivieren. Deze rivierkeien zijn kleiner en van een ander soort natuursteen dan de keien die vanuit Scandinavië hierheen gekomen zijn. De rivierstenen komen vaak van gebieden waar de rivieren hun oorsprong hebben of waar deze langs stromen. Dit is via de Rijn uit de Duitse midden- en hooggebergten en via de Maas uit de gebergten in Frankrijk.

Welke zwerfstenen vind je in Nederland?

In Midden en Zuid Nederland vind je dankzij de rivieren de Maas en de Rijn  allerlei soorten keien. Deze zwerfkeien leveren gesteente van de bergen die verder op de rivierloop zitten. Ook komen er keien van riviertjes die uitmonden in de Maas of Rijn.

Vanuit de Maas komen hier veel kalksteen zwerfstenen, kwartsieten en leisteen keien mee. Hier vandaan komen ook de keien die men hier kent onder de naam Maaskeien. Dit is een Revinienkwartsiet. Deze kenmerkt zich door de blauwgrijze kleur met witte aders. Verder stroomafwaarts nog net voor de Belgische grens Komen we veel Conglomeraat keien tegen. Dit zijn verzamelstenen. Deze keien bestaan uit o.a. Kwartsiet soorten die met Kalksteen aan elkaar hechten. Hierdoor lijken deze keien net brokken beton.

De keien vanuit de Rijn zijn ook onder andere kalksteen, Kwartsieten, Basalt en de Taunus keien. Deze keien komen vanuit het Eifelgebied en de Duitse hoog- en midden gebergten.
De zwerfkeien die we vooral in Noord Nederland vinden komen voornamelijk uit Scandinavië. Dit zijn het meest Graniet en Kwartsiet soorten. Daarnaast komen ook Gneis en Zandsteen keien voor.

Toepassingen

Deze Scandikeien werden vroeger gebruikt als hunebedstenen. Tegenwoordig worden ze veel gebruikt als decoratief object of als markeringstenen langs de openbare weg of lang oprijlanen. Omdat de kleur, structuur en vorm van iedere zwerfkei anders is maakt dat iedere steen uniek.
Met de kleinere rivierstenen kunnen muurtjes gemetseld worden. Ook worden hier paadjes mee gemarkeerd of vijverpartijen mee vormgegeven. De grotere zwerfkeien worden tegenwoordig steeds vaker ook toegepast als gedenksteen. Op natuurbegraafplaatsen wordt een zwerfkei als gedenksteen vaak toegestaan.

In het kort

Zwerfkeien komen eigenlijk vanuit heel Europa. De grotere keien zijn veelal in Noord Nederland te vinden. De rivierkeien kom je veelal tegen in Midden en Zuid Nederland. Deze keien werden destijds door het ijs meegesleept en de kleinere komen via de rivieren ons land binnen. Wilt u meer informatie over zwerfstenen of wilt u zwerfkeien bekijken? Kijk dan even op onze site bij de zwerfkeien of kom langs in onze showroom.

 

Een greep uit ons assortiment: