20 sep 2022

Maaskeien

In de Maas worden regelmatig zwerfkeien gevonden. Deze brokken natuursteen zijn door het water meegesleept naar ons land. Er is vrij veel variatie te vinden in de maaskeien. Deze worden in verschillende vormen, maten en kleuren gevonden. Door de structuur en kleur te bekijken kan er bepaald worden uit welk gesteente de keien oorspronkelijk afkomstig zijn.

Herkomst Maaskeien

De rivier de Maas heeft zijn oorsprong in de Franse Ardennen. Deze rivier ontspringt (onder andere) vanuit een bron te Pouilly-en-Bassigny. Hier is een mooie zuil geplaatst met een afbeelding van het stroomgebied van de bron tot aan de Noordzee.
Vanuit deze hoogvlakte stroomt de Maas door België naar Nederland. Hier komt de Maas bij Maastricht ons land binnen en slingert zo door het Nederlandse landschap om uiteindelijk in de Noordzee uit te monden. De Maaskeien die hier gevonden worden komen doorgaans uit vanuit de hoogvlakten vanwaar de maas begint te stromen. Veel grotere zwerfkeien werden echter gevonden in de zandgroeves die gelegen zijn op plaatsen waar de Oermaas ooit gestroomd heeft.

Maaskeien, rivierkeien

Verschillende keien

Wat bij Maaskeien op valt zijn de grote verschillen in kleur en structuur die de keien hebben. Ook zijn de rivierkeien doorgaans niet zo mooi rond als granieten zwerfkeien.
De granieten zwerfkeien, ook wel rol keien genoemd, zijn vaak vrij rond vanwege het vele rollen en slepen langs andere keien en over de grond.
De maaskeien zijn gesleten door water. Dit levert een heel ander beeld op. Het “zachtere” gesteente slijt sneller weg dan het hardere gesteente waardoor er grillige vormen ontstaan. Ook deze keien rollen en slepen wel enigszins maar veel minder dan de granieten zwerfkeien.

Gebergten

De Maaskeien zijn eigenlijk brokken vanuit het gebergte. Wat we vooral onderscheiden zijn verschillende soorten Kwartsiet, Diabaas, Conglomeraat gesteente, Kalksteen en Zandsteen. Ieder soort gesteente heeft zijn eigen uitstraling.
De kwartsiet soorten zijn vaak licht van kleur. De kleuren zijn voornamelijk crème, groen of grijs.
Diabaas is een erg hard vulkanisch gesteente, deze is donkergroen van kleur.
Conglomeraat is een verzamelgesteente. Dit heeft een grove structuur en wordt ook wel rolgesteente genoemd. Dit is een samenklontering van losse stenen die door een natuurlijk cement wordt samengehouden.
Grijze Kalksteen, deze is afkomstig uit de Belgische Ardennen. Dit zijn de redelijk egaal grijze keien.
Zandsteen ontstaat door samenklontering van zandkorrels. Zandsteen is een wat zachter soort gesteente. De afkomst van deze stenen is doorgaans de Ardennen of Zuid Limburg.

Groeves

In Limburg zijn verschillende zand- en grindgroeves te vinden. Deze bevinden zich voornamelijk in Oost-Limburg. Terwijl de Maas juist langs de westelijke kant van Limburg stroomt. In het verloop van de tijd heeft de Maas zich verplaatst. Ter plaatse van de oude rivier de Maas vinden we nu grote zand- en grindgroeves. In de groeves werden regelmatig grote Maaskeien gevonden. Doordat de manier van afgraven door de tijd heen wat veranderd is worden de grote stenen nu niet zo vaak meer naar boven gehaald. Daardoor worden de echte grote maas keien steeds zeldzamer. De kleinere keien zijn echter nog volop in de handel.

Verspreiding van de Maaskeien

Natuurlijk zorgt het water van de Maas voor de echte verspreiding van de Maaskeien. Deze worden meegesleept naar lager gelegen gebieden. Vervolgens worden deze verzameld, op een vrachtwagen geladen en verplaatst door heel Nederland. Ook in Duitsland worden deze regelmatig verkocht.

Alternatieven

Grote maaskeien zijn dus moeilijk verkrijgbaar. Als alternatief wordt vaak een granieten zwerfkei gebruikt. Deze zwerfkeien komen doorgaans uit Scandinavië. Deze keien zijn vaak mooi afgesleten en hebben weinig scherpe hoeken. Dit soort keien worden veel gebruikt voor speelplaatsen en afbakening van terreinen.

Maaskeien en rivierkeien bij Van Harn

Maaskeien zijn dus moeilijk verkrijgbaar. Wij hebben helaas weinig tot geen maaskeien beschikbaar. Wel hebben wij heel veel grote granieten zwerfkeien op voorraad.

Grote Maaskei, maaskeien, rivierkeien