21 jan 2016

GeoCeramica verwerken

Instructies om GeoCeramica keramische tegels te verwerken.

Voor een perfect eindresultaat graag uw aandacht voor onderstaande punten.

Algemeen

GeoCeramica® terrastegels zijn 4 cm dik en uitermate geschikt voor het terras. Specifiek voor de oprit is er GeoCeramica® 2Drive.

Zandbed

GeoCeramica® kan op een zandbed verwerkt worden. Wij adviseren hiervoor schoon metselzand met een dikte van minimaal 10cm bij een goed waterdoorlatende ondergrond. Bij een weke of slecht doorlatende ondergrond, zoals bijv. klei of veengrond, is een zandbed van min. 20 cm aan te raden. Optioneel kunt u ook de bovenste 5 cm vervangen door een laag straatsplit met een fractie van 1-3 mm. Dit heeft uitstekende drainerende eigenschappen.
Als voegmiddel adviseren wij in dat geval onkruidvrij zand.
Extra stabilisatie d.m.v. bijmengen van TRASScement, een kalkvrije cementsoort, is een goede optie. Uw terras zal in dit geval minder snel verzakken. Als u een cement gebonden voegmiddel (harde voeg) gaat gebruiken is een gestabiliseerde ondergrond noodzakelijk.

Werkwijze

Houd rekening met de dikte van de sierbestrating bij het bepalen van de uit te graven diepte. De bestrating dient ca. 1 cm hoger te liggen dan de kantopsluiting. Om wateroverlast te voorkomen dient het terras onder afschot te worden aangelegd. Houd rekening met een afschot van 1 cm per strekkende meter. Laat dit, indien mogelijk, altijd van de woning aflopen. Hierna brengt u het zandbed aan. Tril de laag, of afzonderlijke lagen als u straatsplit gebruikt, zo vast mogelijk aan met behulp van een trilplaat.

Na het zandbed gaat u de kantopsluiting aanbrengen, uiteraard ook onder afschot. Dit heeft als functie dat de bestrating niet meer verschuift. De bestrating wordt als het ware ‘opgesloten’. Hiervoor zijn speciale opsluitbanden verkrijgbaar. Vervolgens neemt u een rechte plank, en zaagt in de kopse kanten van de plank een keep uit, die de afmeting heeft van 3 cm (1cm minder dan de dikte van uw tegel). Leg de uiteinden van de plank op de kantopsluiting en trek de plank achteruit. Het zand wat te veel is schraapt u nu weg. Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad door middel van planken of plaatmateriaal. Dit vergemakkelijkt het strak aan elkaar leggen van de bestrating.

Plaatsing

GeoCeramica® Als het zandbed er strak bij ligt, kunt u beginnen met het werkelijk leggen van GeoCeramica® . De toplaag is van keramiek en in het gebruik kras- en slijtvast. Tijdens de aanleg moet u wel zorgvuldig omgaan met de zijkanten.

· Open de pallet met tegels voorzichtig en zorg dat de tegels niet om kunnen vallen als de bandering verwijderd is. Leg alle tegels direct horizontaal of zorg met een spanband dat u de tegels vast kunt klemmen op de pallet. Belangrijk: de tegels nooit op de punt laten steunen. Tip: als u de tegels verplaatst met een steenkruiwagen, gebruik de deksel van de verpakking als beschermende onderlaag.

· Zorg dat u altijd haaks begint en dat u tijdens het bestraten ook haaks blijft werken.

· De tegels hebben geïntegreerde afstandshouders. In principe kunt u de tegels tegen elkaar aanleggen. De voeg die zodoende ontstaat is 3 mm breed. Om de tegels in een rechte lijn te straten is het wel noodzakelijk dat u regelmatig de tegels “corrigeert”.

· Om beschadigingen te voorkomen, de tegels tijdens het leggen niet over elkaar schuiven en schoonhouden van zand en ander scherp materiaal.

· Op plaatsen waar u niet uit komt met het patroon kunt u de stenen op maat zagen. Tijdens het zagen moet er altijd met water gekoeld worden (tegelzaagtafel) om beschadiging door oververhitting te voorkomen.

· Als u tegels in cement wilt verwerken, altijd speciale TRASScement gebruiken.

· GeoCeramica® tegels zijn uniek in hun structuur en kleurnuancering en daarom dient u deze tegels uit verschillende verpakkingen te mengen.

· Let bij het verwerken ook op het juiste kleurnummer (Tonno) dit staat aangegeven op de productsticker.

· GeoCeramica® niet aftrillen en nooit rechtstreeks met de hamer op de tegel kloppen, dit kan tot haarscheuren en/of breuk leiden.

· Invoegen kan met schoon (onkruidvrij)zand, een cement gebonden voegmiddel of een flexibel voegmiddel (afhankelijk van de ondergrond).